Decyzją Zarządu i Memberów Łódzkiego Klubu Motocyklowego „Group of Franc”, a także swoim postępowaniem, mimo wielokrotnych upomnień, zdrada Klubu, działania na szkodę, oraz „bratanie” się z innym stowarzyszeniem motocyklowym. Niejaki Bania został wyrzucony z dniem 27.02.2015r. i przyznaje się mu status Renegat. W świecie motocyklowym przyznawany, osobom które w rażący sposób złamią zasady panujące w danym Klubie, i zostały z niego usunięte dyscyplinarnie, a nie odeszły same.

 Nadanie tego statusu sygnalizuje innym Klubom, że osoba taka jest całkowicie nieakceptowana w Klubach Motocyklowych. Jakiekolwiek kontakty są bardzo niemile widziane, a wszystkie zauważone uchybienia związane z w/w uwagami będą piętnowane przez wszystkie Kluby Motocyklowe, działające na terenie danego Miasta, w naszym przypadku Łodzi.

 

Pozdrawiamy: GofF.

by GOF